Hur blir jag ledare?

090730 RANSA?TER Fo?rbundsla?ger pa? Ransa?ter fo?r KFUK-KFUMs scoutfo?rbund. Foto: Magnus Fro?derberg

För att kunna erbjuda bra scouting är vi beroende av vuxna som ställer upp, både som ledare och som övriga funktionärer. Bagarmossens scoutkår är en ideell förening och all verksamheten  bedrivs utan ersättning. Vi har förmånen att ha en rad uppskattade,  rutinerade ledare samt många eldsjälar, medlemmar och föräldrar med varierad erfarenhet av scouting, som på olika sätt hjälper till och engagerar sig i kåren.

Som förälder kan du bidra till vår verksamhet på många olika sätt, som gärna får variera över tid. Vi har en rad föräldrar (även utan tidigare erfarenhet av scouting) som är ledare tillsammans med våra kunniga avdelningsledare. Många föräldrar är också engagerade som funktionärer i kåren. Andra väljer att främst bidra med punktinsatser till exempel i samband med läger och övernattningar. Vi har en fin kåranda – ett engagemang i kåren är ett bra sätt att bidra till att utveckla våra stadsdelar genom att dela upplevelser och lära känna fler barn och vuxna.

Våra ledare

Våra avdelningar utgör stommen i kåren. Som ledare i en avdelning ingår du i ett ledarteam som tillsammans ansvarar för avdelningens verksamhet. Vi förväntar oss inte att våra ledare ska kunna allt – vi jobbar i team, kompletterar och lär av varandra.

Vill du bli ledare? Kontakta vår ordförande eller någon av våra avdelningsledare som du hittar här.