Hur gör vi?

Scout_rekryt_0611

I Scouterna får barn och unga möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill göra unga människor redo för livet genom att stimulera och hjälpa de att utvecklas inom fem områden – i tanken, som en del i en grupp, i sina värderingar, i sitt ansvarstagande och engagemang och rent kroppsligt.

Kopplat till de fem utvecklingsområdena finns fjorton mål eller målspår. Varje åldersgrupp arbetar med målen på ett sätt som är anpassat  till deras nivå och förmåga. Varje målspår är viktigt och bidrar på olika sätt till scoutens utveckling. Tillsammans bidrar målspåren till att scouten kan lyfta och utvecklas vidare i livet.

Utvecklingsområden och målspår

1. Känslorna
 • Förståelse för omvärlden – Hur kan jag bidra till en bättre värld, i stort som i smått?
 • Känsla för naturen – Hur kan naturen ge mig kraft och ny energi?
 • Aktiv i samhället – Hur kan jag bidra i frågor som är viktiga för mig?
2. Kroppen
 • Ta hand om sin kropp – Vad behöver kroppen och hur påverkas den av olika saker?
 • Fysiska utmaningar – Hur kan jag utvecklas genom att våga prova nya saker?
3. Gruppen
 • Relationer – Hur skapas bra relationer till jämnåriga, yngre och äldre?
 • Aktiv i gruppen – Hur agerar jag i grupper och och bidrar till att skapa ett gott samarbete?
 • Ledarskap – Hur kan jag leda mina kompisar på ett bra och schysst sätt?
4. Tro och livsåskådning
 • Egna värderingar – Vad tycker jag är viktigt och hur påverkar det människor i min omgivning?
 • Existens – Hur kan jag lära känna mig själv och vad tror jag på?
 • Självinsikt och självkänsla – Hur kan jag förstå mig själv och känna att jag duger som jag är?
5. Tanken
 • Problemlösning – Vilka metoder kan användas för att lösa teoretiska och praktiska problem?
 • Fantasi och kreativt uttryck – Varför och hur kan fantasi och kreativitet användas?
 • Kritiskt tänkande – Hur skapar jag mig en egen uppfattning om jag får många olika budskap?

Trygga möten

Scouternas ambition är att ha Sveriges bästa ledare. Alla ledare i Scouterna utbildas i Trygga Möten, en utbildning om hur man kan förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt om stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar. Samtliga arrangemang i Scouternas regi, där medlemmar under 18 år deltar, är fria från alkohol och tobak.

Scoutmetoden

Scouterna vill ge barn och unga från alla delar av samhället möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Många typer av aktiviteter kan ingå i scouting om de genomförs med scoutmetoden som pedagogisk grund. Scouting handlar lika mycket om hur vi gör det vi gör som om vad vi ägnar oss åt. Ofta är vi ute i skog och mark och löser olika uppdrag.

I Scouterna lever vi enligt de värderingar som sammanfattas i scoutlagen och scoutlöftet. Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska.

Scoutmetoden bidrar till personlig och social utveckling och lärande i den lilla gruppen. Alla får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

SCOUTLAGEN OCH SCOUTLÖFTET

Vi arbetar aktivt med våra värderingar och diskuterar dem hela tiden i många olika sammanhang.

Symbol för scoutlag och löfte

PATRULLEN

Våra aktiviteter sker i små grupper där alla syns och är delaktiga. Vi lär oss samarbeta, leda oss själva och andra och visa hänsyn.

 

Symbol för patrullsystemet

LEARNING BY DOING

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör oss kreativa och bidrar till att vi hela tiden lär oss nya saker.

 

Symbol för Learning by Doing

STÖDJANDE OCH LYSSNANDE LEDARSKAP

I Scouterna lär man sig att leda sig själv och andra med stöd av vuxna. Verksamheten är trygg och fri från övergrepp.

 

Symbol för stödjande och lyssnande ledarskap

 LOKALT OCH GLOBALT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vi försöker påverka samhället, både där vi bor och i världen, för att skapa en värld där alla mår bra och är lika värda.

Symbol för lokalt och globalt samhällsengangemang

FRILUFTSLIV

Vi är utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och utmaningar och lär oss ta ansvar för miljön.

 

Symbol för friluftsliv

SYMBOLIK

Vi skapar gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom symboler, ceremonier och teman.

 

Symbol för symboliskt ramverk

Scoutlagen

 1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen.
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.