Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 90 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på en spårar-, en upptäckar-, en äventyrar- och en utmanaravdelning. Våra roverscouter har ingen särskild avdelning men är med som ledare eller på övernattningar och läger.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan antingen i vår lokal eller på en bestämd plats ute

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En lokalfogde sköter sånt som rör vår lokal. Några gånger om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i lokalen.

Foto saknas

Britt Klasson

Avdelningsledare Mårddjuren
E-post: britt_klasson@msn.com
Telefon:
08-39 17 19

Ansvarig ledare på Upptäckaravdelningen Mårddjuren, Torsdagar

Emil Svensson

Avdelningsrepresentant - Rovfåglarna
E-post:

Erik Carlsson

Avdelningsledare Gnagarna Ledarmentor (LM)
E-post: erik@carlsson.st
Telefon:
0709921469

Ansvarig ledare på Spåraravdelningen Gnagarna, Måndagar

Gustav Wettermark

Ledare Upptäckare - Mårddjuren
E-post: arlanvhv@hotmail.com
Telefon:
070-558 56 41

Hanna Eriksson

Ledare Upptäckare - Mårddjuren Avdelningsrepresentant för Mårddjuren
E-post: hanna.eriksson.91@hotmail.com

Helen Slättman

Medlemsregistrerare och Bidragsombud (BOMB)
E-post: helen.slattman@telia.com
Telefon:
0761229332

Jenny Insulander

Kårutbildningsansvarig (KUL)
E-post: jenny.insulander@gmail.com
Mobil:
070-9280692

Jesper Engström

Ledamot
E-post:

Johannes Frenzel

Johannes Frenzel

Lokalfogde Suppleant
E-post: familjen.frenzel@comhem.se
Telefon:
070-662 71 05

Ledamot kårstyrelsen

Martin Epel

Materialförvaltare
E-post: scout@epel.se

Mikael Kihlblom

Kassör
E-post:

Foto saknas

Ninni Borén

Avdelningsledare Spårare - Skalbaggarna
E-post: ninni.boren@gmail.com
Telefon:
08-600 10 23

Ledamot kårstyrelsen

IMG_9090

Pavel Sochman

Avdelningsrepresentant för Gnagarna
E-post: pavelsochman@gmail.com
Mobil:
073-254 24 71

Per Persson

Ledare Upptäckare - Mårddjuren
E-post:

Peter Rehnström

Avdelningsledare Rovfåglarna
E-post: peter.rehnstrom88@gmail.com
Mobil:
0702096383

Sara Ljungblad Söderlund

Ledamot
E-post: ljungbladsoderlund@gmail.com
Mobil:
0708-84 29 84

susanne

Susanne Harelius

Kommunikationsansvarig & webmaster
E-post:

Ulf Järnberg

Ledare
E-post: ujarnberg@gmail.com
Mobil:
073-986 21 24

Ledare

Bild Veronica

Veronica Koutny Sochman

Ordförande
E-post: veronicasochman@gmail.com
Mobil:
070-176 14 01

TF avdelningsledare för Utmanare och Roverscouter

Åsa Björck

Ledare Upptäckare - Mårddjuren
E-post: