Hur gör vi?

I scouterna lever vi enligt de värderingar som sammanfattas i scoutlagen och i scoutlöftet. Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska.

Utvecklingsområden och målspår

När vi arbetar med våra scouter utgår vi från fem områden. Vi arbetar olika mycket med dem, utifrån scouternas åldersgrupp och nivå. Syftet är att hela tiden få barnet eller tonåringen att tänka själv och på så sätt fortsätta att utvecklas.

De fem områdena är följande:

 • Känslorna
 • Kroppen
 • Gruppen
 • Tro och livsåskådning
 • Tanken

Till utvecklingsområdena är fjorton mål eller målspår kopplade. Målspåren gör det lättare för scouterna att att förstå och diskutera de olika utvecklingsområdena.

Här är de fjorton målspåren:

1. Känslorna
 • Förståelse för omvärlden – Hur kan jag bidra till en bättre värld, i stort som i smått?
 • Känsla för naturen – Hur kan naturen ge mig kraft och ny energi?
 • Aktiv i samhället – Hur kan jag bidra i frågor som är viktiga för mig?
2. Kroppen
 • Ta hand om sin kropp – Vad behöver kroppen och hur påverkas den av olika saker?
 • Fysiska utmaningar – Hur kan jag utvecklas genom att våga prova nya saker?
3. Gruppen
 • Relationer – Hur skapas bra relationer till jämnåriga, yngre och äldre?
 • Aktiv i gruppen – Hur agerar jag i grupper och och bidrar till att skapa ett gott samarbete?
 • Ledarskap – Hur kan jag leda mina kompisar på ett bra och schysst sätt?
4. Tro och livsåskådning
 • Egna värderingar – Vad tycker jag är viktigt och hur påverkar det människor i min omgivning?
 • Existens – Hur kan jag lära känna mig själv och vad tror jag på?
 • Självinsikt och självkänsla – Hur kan jag förstå mig själv och känna att jag duger som jag är?
5. Tanken
 • Problemlösning – Vilka metoder kan användas för att lösa teoretiska och praktiska problem?
 • Fantasi och kreativt uttryck – Varför och hur kan fantasi och kreativitet användas?
 • Kritiskt tänkande – Hur skapar jag mig en egen uppfattning om jag får många olika budskap?

Scoutmetoden

Scoutmetoden bidrar till en personlig och social utveckling, samt lärande i den lilla gruppen. Alla får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

Många typer av aktiviteter kan ingå i scouting om de görs med scoutmetoden som pedagogisk grund. Scouting handlar lika mycket om hur vi gör det vi gör som vad vi ägnar oss åt. Vi är ofta ute i skog och mark och löser olika uppdrag.

Patrullen

Våra aktiviteter sker i små grupper där alla syns och är delaktiga.Vi lär oss samarbeta, leda oss själva och andra och visa hänsyn.

Learning by doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör oss kreativa och bidrar till att vi hela tiden lär oss nya saker.

Stödjande och lyssnande ledarskap

I scouterna lär man sig att leda sig själv och andra med stöd av vuxna. Verksamheten är trygg och fri från övergrepp.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi försöker påverka samhället, både där vi bor och i världen, för att skapa en värld där alla mår bra och är lika värda.

Friluftsliv

Vi är utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och utmaningar och lär oss ta ansvar för miljön.

Symbolik

Vi skapar gemenskap, sammanhang och tillhörighet genom symboler, ceremonier och teman.

Scoutlagen och scoutlöftet

Vi arbetar aktivt med våra värderingar och diskuterar dem hela tiden i många olika sammanhang.

Scoutlagen

 1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen.
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Trygga möten

Scouternas ambition är att ha Sveriges bästa ledare. Alla ledare i Scouterna utbildas i Trygga Möten, en utbildning om hur man kan förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella). Utbildningen handlar också om vad man gör om någon utsätts för övergrepp samt om stöd och rådgivning till scoutkårer och föräldrar. Samtliga arrangemang i Scouternas regi, där medlemmar under 18 år deltar, är fria från alkohol och tobak.