Hur kan jag som vuxen engagera mig?

Scouterna är beroende av att vuxna ställer upp och hjälper till. Som vårdnadshavare kan du bidra till verksamheten på många olika sätt.

Bagarmossens scoutkår är en ideell förening och all verksamhet bedrivs utan ersättning. Vi har turen att ha många engagerade vuxna. Alla hjälper till på olika sätt och olika mycket, utifrån tid och erfarenhet.

Du kan engagera dig olika mycket

Hur mycket du vill engagera dig kan variera över tid, du bestämmer själv hur mycket och vad du vill göra.

Du kan till exempel vara med och hjälpa till i samband med läger och övernattningar, eller om du föredrar att engagera dig som funktionär i kåren. Vi har en fin kåranda.

Att vara ledare

En del vårdnadshavare prövar på att vara ledare, antingen en termin eller flera. Det går bra att vara ledare även om du inte har någon tidigare erfarenhet av scouting, eftersom du är tillsammans med våra kunniga avdelningsledare.

Avdelningarna utgör stommen i vår kår. Som ledare i en avdelning ingår du i ett ledarteam. Tillsammans ansvarar ni för avdelningens verksamhet. När vi jobbar i team kompletterar och lär av varandra.

Vill du bli ledare? Kontakta vår ordförande eller någon av våra avdelningsledare som du hittar här.