Scouternas ambition är att ha Sveriges bästa barn- och ungdomsledare. Inom Bagarmossens scoutkår har vi förmånen att ha ett antal mycket rutinerade ledare. Samtidigt behöver vi kontinuerligt fylla på med nya ledare, både i form av ungdomar som ”vuxit upp” i kåren och i form av föräldrar som, oavsett tidigare erfarenhet av scouting, är villiga för att träda in som ledare.

Scouterna har ett gediget utbildningsprogram för ledare på alla nivåer. Många som tagit del av scouternas kurser har nytta av de även i sitt yrkesliv och i andra sammanhang på sin fritids.

Som nybliven ledare är det bra om man kan genomgå tre kurser:

  1. LEDARINTRODUKTION – Alla nya ledare i kåren bjuds in till vårt introduktionsmöte med kårens ledarmentor eller distriktets utvecklingskonsulenter (ca två timmar).
  2. TRYGGA MÖTEN – En kurs som är obligatorisk för alla som arbetar som ledare inom scouterna är webbkursen Trygga Möten, en två timmars utbildning om hur man kan förebygga olika former av övergrepp (fysiska, psykiska och sexuella).
  3. LEDA SCOUT är en kurs som tar upp de grundläggande kraven på en scoutledare. Den omfattar en kväll och en dag och kåren står för kursavgiften.

Scouterna har ett stort programmaterial som finns att tillgå på Scouterna hemsida och i böcker och trycksaker, som även finns i kårlokalen. Som ledare kan du också hämta inspiration i aktivitetsbanken på Scouternas hemsida, bjuda in en av distriktets konsulenter till ett av era planeringsmöten eller besöka ett av distriktets frukost- eller lunchmöten för att fylla på med nya idéer. Läs mer på scouternas hemsida.

Du kan ansöka om att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald. Vår policy är att betala hela avgiften för ledarutbildningar och halva avgiften för så kallade intressekurser. Vi kan också ge ett mindre bidrag till unga ledare med stort engagemang i kåren om de vill delta i andra typer av scoutevenemang.

Läs mer om aktuella kurser på www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/

Ansöka om bidrag för utbildning

Om du är medlem i Bagarmossens scoutkår och ledare, Äventyrare, Utmanare eller Roverscout kan du ansöka om bidrag för deltagande i ledarutbildningar som anordnas av Scouternas folkhögskola, Stockholmsregionens distrikt eller andra scoutkårer.

Mer information och ansökan hittar du i den bifogade filen.