Om du vill ha ersättning för utlägg eller resor inom ramen för kårens verksamhet ska dessa redovisas på nedanstående blankett i enlighet med instruktionerna nedan. Om du så önskar tar kåren tacksamt emot bidrag om du vill skänka delar av beloppet till vår verksamhet.

Gör så här

 1. Fyll i dina personuppgifter.
 2. UTLÄGG:
  1. Numrera dina kvitton.
  2. Ange vad varje utlägg avser och fyll i beloppet.
  3. Räkna ihop slutsumman.
  4. Fäst orginalkvittona på baksidan av blanketten eller på en separat A4.
  5. Behåll en kopia av kvittona.
 3. RESOR:
  1. Ange mellan vilka platser du rest
  2. Summera resans/resornas totala längd.
 4. Lämna den signerade blanketten samt dina kvitton till vår kassör Ragnar Bengtsson, Pilvingegatan 8, 12835 Skarpnäck
 5. Ragnar attesterar utlägget å kårstyrelsens vägnar.

Om du har frågor nås Ragnar på 0736 – 549 985 och kassor@bagisscout.se.