För allmän information om kåren och vår verksamhet kontakta vår kårordförande Veronica Koutny Sochman på ordforande@bagisscout.se eller 070-176 14 01.

Besöksadress

Vår kårlokal, i källaren på västra flygeln av Bagarmossens skola, Rusthållarvägen 5. Ibland håller vi till på våra ”Skogsplatser” som varierar från avdelning till avdelning. Spårarna (Gnagarna och Skalbaggarna) möts ofta upp vid förskolan Ljusglimten på Ljusnevägen 1 i Bagarmossen medan Upptäckarna (Mårddjuren) brukar ses vid ingången till Nackareservatet intill Rusthållarvägen 120.

Postadress

Bagarmossens scoutkår c/o Sochman,
Klarälvsvägen 30, 128 44 Bagarmossen

Kontouppgifter & Organisationsnummer

Inbetalning för läger och övernattningar görs på kårens plusgirokonto 55 49 22-5 hos Nordea. Clearingnumret är 9960 (det behöver oftast inte anges).

Kårens organisationsnummer är 802008-4680.