Här hittar du kontaktuppgifter till våra avdelningsledare.

Avdelningsledare

Veronica Koutny Sochman

Ordförande, avdelningsledare Mossfolket, Internationellt kårombud
ordforande@bagisscout.se Mobil: 070-176 14 01

Emil Svensson

Avdelningsledare Rovfåglarna, Styrelseledamot för Rovfåglarna

Malin Brandt

Avdelningsledare Mårddjuren, Kårutbildare

Alexandra Fredriksson

Avdelningsledare Gnagarna