En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 180 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar fördelade på två spårar-, en upptäckar-, en äventyrar- och en utmanaravdelning. Våra roverscouter har ingen särskild avdelning men är med som ledare eller på övernattningar och läger.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan antingen i vår lokal eller på en bestämd plats ute

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En lokalfogde sköter sånt som rör vår lokal. Några gånger om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i lokalen.